Node.js پلتفرمی است بر مبنای موتور جاوا اسکریپت کروم که به منظور ایجاد برنامه های سریع و گسترش پذیر به وجود آمده است. Node.js از مدل رویدادگرا و non-blocking برای انجام عملیات I/O بهره می برد. از این‌رو Node.js یک پلتفرم سبک و کارا برای پیاده سازی برنامه های Real-time و مبتنی بر داده است که می توانند به راحتی در سرورهای نامتمرکز اجرا شوند.
دانلود مستندات

ورژن 5.1.0

Fork me on GitHub
چه کسانی از ند استفاده می کنند؟

مثالی از ند: وب سرور

این وب سرور ساده به تمام درخواست ها با پیام "hello world" پاسخ می دهد.

var http = require('http');
http.createServer(function(req,res){
  res.writeHead(200,{'Content-Type':'text/plain'});
  res.end("Hello World");
}).listen(1337, "127.0.0.1");
console.log("Server running at http://127.0.0.1:1337/");

برای اجرای این وب سرور کافی است کد بالا را در فایلی با نام دلخواه مثلا example.js قرار دهید و توسط node آن را اجرا کنید:

$ node example.js
Server running at http://127.0.0.1:1337/

به عنوان مثالی دیگر می توان سرور TCP ایجاد کرد که تمام درخواست ها را echo می نماید:

var net = require('net');

var server = net.createServer(function(socket){
  socket.write("Echo Server:\r\n");
  socket.pipe(socket);
});

server.listen(1337,"127.0.0.1");

با ند بیشتر آشنا شوید:

X