Fork me on GitHub

چرا Node.js خیلی سریع است؟

پلتفرم Node.js امروزه بعد از سالها جای خود را در میان توسعه دهنده‌ها و شرکت‌ها باز کرده است، بطور عمده امروزه Node.js در مواردی استفاده می‌شود که نیاز است به حجم زیادی از درخواستها در زمان کم پاسخ داده شود. شرکتهایی که از Node.js در زیرساخت‌های خویش استفاده می‌کنند در زیر آمده اند.

وجود ویژگی‌هایی در Node.js و موتور V8 باعث شده که ند پلتفرمی بسیار سریع در سناریوهایی باشد که نیاز به پردازش سریع تعداد زیادی درخواست دارند. در این مقاله به دلایل سریع بودن ند و به طور مشخص به مفهوم «زمان پاسخگویی» می‌پردازیم.